Tuyến xe khởi hành

Chọn điểm đến :
Tỉnh Thành
Chọn bến đến
STTTuyến xeCự ly (km)Giờ khởi hànhGiá vé (VNĐ)Chi tiết
1Ba Bể145 05:30:00 đến 14:45:00 45.000 đến 75.000

Xem

2Bắc Giang67 06:15:00 đến 16:20:00 30.000 đến 40.000

Xem

3Bắc Kạn86 06:20:00 đến 16:40:00 40.000 đến 55.000

Xem

4Bắc Ninh75 06:30:00 đến 13:00:00 35.000

Xem

5Bắc Sơn70 04:00:00 đến 15:40:00 30.000 đến 40.000

Xem

6Bãi Cháy230 05:45:00 đến 13:00:00 80.000 đến 90.000

Xem

7Bảo Lộc1700 19:00:00 520.000

Xem

8Bến Trại150 07:35:00 đến 14:30:00 60.000

Xem

9Bình Lục180 07:10:00 70.000

Xem

10Bồng Tiên174 12:35:00 85.000

Xem

11Cẩm Phả255 05:15:00 đến 15:30:00 100.000

Xem

12Cao Bằng205 05:20:00 đến 17:00:00 100.000 đến 120.000

Xem

13Cao Thượng60 15:30:00 30.000

Xem

14Cầu Rào180 05:30:00 đến 17:00:00 95.000 đến 104.000

Xem

15Chiêm Hóa150 14:15:00 73.000

Xem

16Chợ Đồn126 06:00:00 đến 13:30:00 60.000 đến 70.000

Xem

17Chũ118 06:30:00 50.000

Xem

18Chúc Sơn115 05:30:00 đến 16:15:00 50.000

Xem

19Cống Tráng130 09:20:00 đến 11:45:00 50.000

Xem

20Cửa Ông250 06:50:00 đến 17:00:00 90.000 đến 100.000

Xem

21Diêm Điền220 11:15:00 đến 12:00:00 75.000

Xem

22Đà Nẵng840 05:00:00 250.000

Xem

23Đắc Hà1150 05:00:00 300.000

Xem

24Đắc Lăk1150 08:30:00 620.000

Xem

25Đại Từ25 08:40:00 đến 16:40:00 14.000 đến 17.000

Xem

26Đình Cả70 10:30:00 đến 16:00:00 20.000 đến 40.000

Xem

27Định Hóa50 08:00:00 đến 17:10:00 18.000 đến 20.000

Xem

28Đình Lập250 04:50:00 đến 16:20:00 80.000 đến 110.000

Xem

29Đông Hưng174 05:00:00 80.000

Xem

30Gia Bình95 10:00:00 40.000

Xem