1 05:45:00 Sóc Sơn, Cầu Thăng Long, Hà Đông, Vân Đình Loại 1 : 50.000 20L-4531
0972 443 708
Hợp tác xã vận tải Chùa Hang
2 08:30:00 QL3,Phổ Yên,S.Sơn,Cầu T.Long,M.Đình,QL6 Loại 1 : 55.000 20K-8276

Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên

3 12:30:00 Sóc Sơn, Cầu Thăng Long, Hà Đông, Vân Đình Loại 1 : 50.000 29B-08896

Công ty CpVT ô tô khách Hà Tây